Tipografia REAL Centru de comenzi va fi inchis in perioada 01.06-05.06.2023 Prima pagina | Contact | Cos cumparaturi: 0 tipuri de formulare
Cautare 
Autentificare
Utilizator 
Parola 

 Ati uitat parola?
 Creeaza cont nou
 Solicit contactare

Produse Magazin Online

Cautari frecvente
...doar tipografiareal.ro

Sunteti aici: prima pagina | termeni si conditii | Confidentialitate

Politica privind protecția datelor personale
Versiunea 1 din 25 mai 2018


TIPOGRAFIA REAL SA (“societatea”), cu sediul in București, b-dul Iuliu Maniu, nr.220B, sector 5, înregistrată la ORCTB cu număr de ordine J40/885/1993, număr de înregistrare fiscala RO 5330280 își asumă angajamentul de a proteja datele tale cu caracter personal si de a se conforma Legislației PDP.

Legislația PDP: înseamnă orice lege, ordonanță, hotărâre, regulament sau legislație secundară emisă de Autoritatea de Supraveghere, privind prelucrarea, confidențialitatea și utilizarea Datelor cu caracter personal, incluzând:

  • LEGEA nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată („Legea 677/2001”); Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice („Legea 506/2004”) și orice alt act normativ din Româna care implementează aceste legi, Directiva 95/46/CE („Directiva Data Protection”); și
  • Începând din 25 mai 2018, Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (numit Regulamentul general privind protecția datelor - „GDPR”), de la data la care acesta va fi aplicabil; și orice alte normative naționale date în aplicarea GDPR;

Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta Politica de Confidentialitate. Daca nu sunteti de acord cu aceasta Politica de Confidențialitate, va rugam sa nu utilizati acest site.
S-ar putea sa fie nevoie sa modificam aceasta Politica în viitor. Actualizarile vor fi publicate online pe site-ul www.tipografiareal.ro. Daca modificarile sunt substantiale, vom anunta actualizarea prin canalele de comunicare obisnuite pentru astfel de anunturi.
Continuarea utilizarii de catre dvs. a site-ului web www.tipografiareal.ro si a serviciilor Societatii dupa data intrarii in vigoare a acestor modificari constituie acceptarea de catre dvs. a acestor modificari.
Pentru a va usura efortul de examinare, vom publica versiunea si data de intrare in vigoare in partea superioara a documentului.

I. Ce persoane vizează prelucrarea datele cu caractare personal?

Societatea prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice, în funcție de scopul prevăzut la pct. III.:
a) Clienți/potențiali clienți, ofertanți, contractanți/furnizori, împuterniciții sau reprezentanții acestora;
b) Acționarii Societății, manageri, cenzori, colaboratori;
c) Angajați, candidați, membrii familiei vizate, persoane care au depus CV-uri in vederea angajarii.
Aceasta politica va ofera detalii despre ce fel de informatii sunt culese si urmarite, despre modul in care sunt utilizate acestea si catre cine sunt distribuite.
Noi revizuim permanent principiile privind securitatea datelor cu caracter personal, prezentate mai jos. Aceste principii contin angajamentul nostru de a proteja confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate.
Confidentialitatea dvs. este un factor important de care Societatea tine seama in cadrul activității sale. Ne angajam sa fim transparenti si deschisi. Aceasta Politica de confidentialitate explica modul in care primim informatia despre dvs. si cum o gestionam in momentul in care o detinem.

II. Ce date cu caracter personal colecteaza Tipografia REAL SA? Cum obtinem informatii despre dvs.?
Conform prevederilor legale, "date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice propriei sale identitati fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Orice date care nu se incadreaza in aceasta definitie constituie „date fara caracter personal”.
Societatea proceseaza datele celor care accesează website-ul www.tipografiareal.ro sau sediul firmei, respectiv persoane fizice - clienti sau potentiali clienti, reprezentanti (spre exemplu: directori, administratori, acționari, imputerniciti, persoane de contact), ai clientilor sau potentialilor clienti, furnizorilor sau partenerilor de afaceri, angajati si colaboratori, cum ar fi nume si prenume, date din actele de identitate, adresa de domiciliu/reședință, cetățenie, telefon/fax/e-mail, funcție, informații de înregistrare sau conectare solicitate de site-ul www.tipografiareal.ro (ex. ID logare/ e-mail, nume de utilizator, parola).
Atunci cand accesezi website-ul Societății, serverele noastre creează în mod automat inregistrari ale vizitei tale. Aceste inregistrari includ, de obicei, adrese IP, numarul de accesari, pagina de internet de la care te-ai conectat si alte date. Noi utilizam cookie-urile sau alte modalitati de stocare automata a datelor pentru a colecta anumite tipuri de informatii pe care dumneavoastra le furnizati in momentul in care interactionati cu site-ul www.tipografiareal.ro. Va rugam sa vedeti Politica noastra referitoare la cookie-uri.
Mai aflăm informatii despre dvs. atunci când ni le furnizați personal, sau prin împuternicit:

  • în mod direct la sediul nostru (de ex., atunci când solicitati oferte, produse, sau când intrați în relații contractuale de orice natură cu Societatea noastră);
  • atunci când trimiteți solicitări pe email, fax, posta sau telefonic;
  • când sunt necesare pentru executarea unei operațiuni facturare/ plata/ aviz marfă.
  • prin intermediul website-ului nostru, cu ocazia înregistrării contului sau cu ocazia accesării altor informații disponibile pe bază de înregistrare;

Societatea colectează si utilizează numai informații personale bazate pe motive legitime si in felul in care un individ interesat se așteaptă în mod rezonabil, si fara efecte adverse nejustificate. In plus, Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a fi transparentă in privinta modului in care intentioneaza sa utilizeze aceste informatii si pentru a le oferi persoanelor vizate informari adecvate atunci când colecteaza datele lor personale.
Societatea colecteaza numai informatiile necesare desfășurării activității sale în beneficiul clienților săi și numai pentru executarea obligațiilor sale comerciale.
Societatea isi informeaza persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si la modul in care vor fi utilizate aceste informatii. Informatiile personale nu vor fi utilizate in niciun alt scop decât cel prevazut de aceasta politica.
De la angajatii sai (inclusiv angajatii potentiali si fostii angajati), Societatea colecteaza informatii care ii vor permite indeplinirea procedurilor legate de recrutare, angajare, raporturile de muncă, salarizare, sa gestioneze beneficiile angajatilor si administrarea planurilor de beneficii aferente, in scopul gestionarii resurselor umane si al pregatirii personalului si in scopul unor alte cerinte legale.
Persoanele vizate pot sa "opteze" inainte ca Societatea sa foloseasca informatiile personale in scopuri de informare si comunicare privind serviciile Societății.

III. In ce scop procesam datele personale?
Prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
In general, toate informatiile colectate sunt utilizate in scopul prevazut, pentru care le-ati trimis catre noi, mentionat in momentul colectarii sau in Politica de confidentialitate. Tipografia REAL SA poate utiliza datele dumneavoastra personale și într-unul din urmatoarele scopuri:
• Achizitia de produse realizate de noi. Site-ul nostru www.tipografiareal.ro permite cumpararea unor produse realizate de noi prin intermediul unui magazin online operat de catre noi sau de catre un vanzator in numele nostru. Daca cumparati un produs prin intermediul magazinului online, vi se va cere sa furnizati informatiile dumneavoastra privind nume, prenume, telefon, fax, Email, adresă, cont bancar, date de identitate. Aceste informatii sunt utilizate pentru a incheia achizitia dumneavoastra si pentru a confirma comanda. De asemenea, puteti cumpăra produsele realizate de noi și la sediul societății noastre unde vi se vor solicita datele necesare încheierii convenției precum nume, prenume, telefon, fax, e-mail, calitate sau funcție
• Intretinerea contului – pentru crearea si intretinerea conturilor dumneavoastra pe site-ul Tipografiei REAL.
• Comunicari de marketing - Tipografia REAL SA colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale pentru comunicari comerciale precum email, SMS sau comunicari prin posta doar cu acordul dumneavoastra explicit. Va puteti dezabona oricand de la primirea unor astfel de comunicari comerciale prin e-mail sau SMS, prin urmarea instructiunilor de dezabonare oferite in fiecare astfel de comunicare. In cazul in care sunteti inscris in baza noastră de date, aveti posibilitatea sa va modificati preferintele de comunicare editand profilul dumneavoastra pe website (acolo unde este disponibila aceasta optiune) sau contactandu-ne la adresa de email: dpo@tipografiareal.ro.
• Realizarea unui interes legitim (ex.: in scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept in justiție, in scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate si efectuarea plăților aferente);
• În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare;
• Prevenirea accesului neautorizat/asigurării securității rețelei/informațiilor.

IV. Ce facem cu informatiile dvs. dupa ce intram in posesia lor? Catre cine si cand poate transfera Societatea datele personale?

Atunci când ne furnizati informatii, Societatea le utilizeaza in scopurile pentru care ne-ati acordat permisiunea dvs., menționate la pct.III, cu precizarea cu fiecare utilizare are relevanță pentru fiecare persoană în parte.
Societatea poate colecta, înregistra, organiza, stoca, adapta ori modifica, extrăgea, consulta, utiliza, dezvălui către terți prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alătura ori combina, șterge sau distruge datele cu caracter personal menționate la pct.II.
Vom divulga datele dvs cu caracter personal numai pe baza consimtamantul dvs. în următoarele posibile situații:

  •  Pentru furnizarea serviciilor către dvs., prin realizarea acestora cu terți colaboratori care respectă legislația PDP.
  • Atunci când cerintele de reglementare ne impun acest lucru. Ne conformam legislației PDP ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la autoritati sau in cazul unui proces. Va vom informa atunci când ni se va cere sa oferim datele dvs. personale in acest mod, cu exceptia cazului in care acest lucru ni se interzice prin legislația PDP. Atunci când primim astfel de cereri, difuzam datele personale numai daca suntem convinsi, cu buna credinta, ca legea ne cere sa o facem. Nimic din aceasta politica nu vizeaza limitarea mijloacelor legale de aparare sau obiectiile pe care le-ati putea avea fata de solicitarea unui tert de a divulga informatiile dvs.
  • Atunci când credem ca este necesar pentru a impiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane și numai daca apreciem in mod rezonabil, cu buna credinta, ca este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietatii si securitatii dvs., ale altor parteneri, ale Societății.

Cu excepția situațiilor prezentate mai sus, nu vom dezvălui fara autorizare nici o informație referitoare la clienții, angajații si partenerii noștri.
Pe baza consimțământului dvs. expres si clar exprimat, oferit astfel si numai in limitele PDP, in scopul de a răspunde solicitărilor dvs. prin oferirea de servicii care pot prezenta interes pentru dvs., este posibil sa oferim astfel de informații către parteneri cu care putem colaborăm în scopul realizării serviciilor si care sunt de acord sa respecte prezenta Politica de confidențialitate si sa pastreze confidențialitatea informațiilor.

V. Ce masuri de securitate utilizează Societatea pentru protejarea datele dvs. personale?

Ne angajam sa protejam datele dvs. personale de îndată ce suntem in posesia lor. Implementam masuri de securitate privind personalul, fizice si tehnice. In ciuda eforturilor noastre, in cazul in care vom depista o breșa de securitate, va vom informa, in așa fel încât sa puteți iniția masuri de protecție adecvate.
Societatea îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal.
Pentru a proteja datele cu caracter personal de distrugere accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora și de accesul unor persoane neautorizate, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu prezenta politică de securitate aplicată utilizatorilor:
1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt angajații și managementul societății, fiecare dintre aceștia accesează baza de date cu propriul nume de cont si parola (după 5 introduceri greșite a parolei contul se blochează). Toți utilizatorii sunt obligați sa păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor închide sesiunea. In cazul in care unul sau mai mulți utilizatori sunt revocați din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
2. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
3. La intervale de timp (lunar) se efectuează o copie de siguranța a bazei de date. Copiile de siguranța ale bazei de date sunt păstrate in camere separate de spatiile in care se stochează sau in care se operează asupra datelor cu caracter personal, iar accesul la acestea este restricționat.
4. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informațiilor au implementate soluții de protecție antivirus, antispam si firewall updatate la zi.
5. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizați pentru aceasta operațiune si numai in scopuri cerute de legislația PDP.
Sediul Societății este dotat cu sistem de alarma, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate, protejate de parola. Informatiile pe suport de hartie sunt pastrate in dosare speciale, la care au acces doar angajatii societatii, carora le incumba obligatia de confidentialitate.
De asemenea, nu pastram datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel ca le pastram numai o perioada suficient de lunga pentru a indeplini scopul in care le-am colectat. La data expirării termenului de stocare, initiem actiuni de distrugere a acestora, cu exceptia cazului in care legislatia ne impune sa le pastram o perioada mai lunga de timp.
Societatea utilizeaza procedurile de securitate si ia masurile pe care le considera adecvate pentru garantarea datelelor personale pe care clientii sau angajatii nostri sau alte persoane le furnizeaza Societății. Scopul Societății este de a preveni accesul neautorizat, de a mentine acuratetea datelor, de a asigura utilizarea adecvata a datelor si de a proteja datele impotriva pierderii, utilizarii gresite sau modificarii informatiilor aflate sub controlul Societății.

VI. Asteptarile Societății pentru furnizorii de servicii.
Societatea se asteapta ca furnizorii sai de servicii, care pot avea acces la datele personale furnizate de clientii, angajatii nostri sau alti parteneri, in scopul furnizarii de servicii de catre Societate, sa respecte principiile de confidentialitate, integriate, disponibilitate, autenticitate si non-repudiere enuntate in prezentul document, indiferent daca acesti furnizori de servicii acceseaza informatii despre clienti, angajati sau parteneri si considera angajamentul furnizorului privind confidentialitatea si securitatea ca parte a procesului sau de luare a deciziilor cu privire la furnizarea de servicii.
Societatea nu intra in relatii cu nici o persoana care nu este de acord cu conditiile oferite privind securitatera datelor personale.

VII. Ce drepturi aveți în conformitate cu legislația PDP?
Persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:
a) Dreptul la informare – dreptul de a obține de la Societate, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta;
b) Dreptul de acces la date cu caracter personal – dreptul de a obține de la Societate, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de Societate, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
c) Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal – dreptul de a obține de la Societate, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legislația PDP;
d) Dreptul de opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
e) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:
- retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența, corectitudinea, utilitatea, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
- reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile de la litera a);
f) Dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația PDP, care i-au fost încărcate.
Termenul standard de răspuns la cererile Dvs. este de 30 de zile, în cazul în care formularea răspunsului necesită analiza unui volum ridicat de documente/ informații etc, acest termen poate fi prelungit cu maximum 60 de zile, sens în care vă vom informa despre acest aspect în intervalul inițial de 30 de zile.
În situația în care nu vom putea identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere, este posibil să nu vă putem identifica ca persoană vizată și nu vom putea da curs cererii dvs. în conformitate cu prezenta secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită identificarea. Vă vom informa și pentru a ne oferi detalii suplimentare.
În plus, vă informăm că nu utilizăm procese decizionale automate, incluzând crearea de profiluri. Datele Dvs. cu caracter personal sunt folosite exclusiv în scopurile prezentate mai sus, în principal pentru încheierea și executarea convențiilor.

VIII. Ce se întâmpla daca refuzați sa furnizați date cu caracter personal?

Daca nu alegeți sa oferiți orice informații personale atunci când sunt solicitate, este posibil sa nu puteți participa la anumite activități si caracteristici personalizate pe site-urile noastre sau sa aveți acces limitat la serviciile noastre. De exemplu, daca refuzați sa împărtășiți adresa dumneavoastră de email, nu veți putea să comandați produsele de pe site-ul nostru, sau nu veți putea primi comunicări privind serviciile în derulare. Cu toate acestea, pentru a căuta pur si simplu in site-urile noastre si pentru a afla mai multe despre produsele noastre, nu trebuie sa ne oferiți nici un fel de informații personale.

IX. Contactează Societatea
Daca doriți să corectați informațiile sau sa adresați întrebări despre politica noastră de confidențialitate, va rugam sa ne contactați la:
Adresa: București, sector 6, b-dul Iuliu Maniu, nr.220B.
Tel.: 021 411 70 21
Fax: 021 411 70 02
E-mail: dpo@tipografiareal.roGlosar de Termeni Tipografici   Confidentialitate   Cookies   Harta site   Intrebari frecvente   Termeni si conditii   Cariere   Contact